Het nieuwe ontwerpen

'Nu is dat hele krachtenveld in en om het ontwerpen heen aan het veranderen en verschuiven. De vertrouwde driehoek ontwerper-producent-­koper (vaak een museum) is vloeibaar geworden. De ontwerper houdt zich steeds vaker bezig met de manier waarop zijn idee tot stand komt en de bijdrage die het aan de maatschappij levert.

Product design wordt social design. Design wordt steeds minder tastbaar: het gaat steeds minder om een af, market ready product en steeds meer om het proces, het idee, de samenwerking, de interactie, het persoonlijke verhaal, het engagement – dat zijn óók producten.'

Tracy Metz in 'De Groene Amsterdammer', 23/04/2013

hanneke de leeuwComment